loading

درباره ما

درباره ما

 

گروه صنایع چوب پنبه ایران و دارای یک جای پای محکمی در بازار کشور ، ناشی از تعهد جدی به انطباق با استانداردهای کیفیت و خواسته های بخش ساخت و ساز پایدار مورد نیاز در درجه اول. تاریخ آن بر میگردد به سال 1381 و تا به امروز حاضر به ارائه بهترین محصولات با بهترین کیفیت هستیم .